Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer (formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer).
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det påkrævet, eller når to bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom.
(Ref.: Foreningens vedtægter § 8)

Bestyrelsen 2022 – 2023

Formand: Mads Hye Larsen, Fjordvej 3. Tlf.: 26 34 56 32
Hjemmeside redaktør

Næstformand / Kasserer: Hasse Kallesø, Ternevej 14. Tlf.: 56 14 46 69
Kontaktperson ang. privatadresse- og/eller ejerskifte ændringer

Sekretær / bestyrelsesmedlem: Carsten Bøcker, Fjordvej 9

Bestyrelsesmedlem: Knud Birkedal Nielsen, Fjordvej 15

Bestyrelsesmedlem: Rebecca Rasmussen, Niels Juels Vej 4