Referat juni 2019

 

Præsentation af bestyrelsen.

1.      Valg af dirigent.

På valg Hasse Kallesø og Svend Vedeke Hasse Kallesø 29 stemmer

Svend Vedeke 25 stemmer.

 

2.      Bestyrelsens beretning for året 2018. Kommentarer:

Bendt Tjørnevænget 20:

Hvad med højden på træer, som kunne forhindre fjordudsigt, og hvad med hækkene mod fælles arealerne. Hvem skal holde dem.

 

Kurt Rylevej 2

Drænrøret på Glentevej er ikke nævnt, men er nu ok.

Hasse

Alle drænrør i området er spulet og fundet ok. Problemet på Rylevej er løst, drænet var stoppet.

 

  1. Forelæggelse af revideret regnskab for 2018. Kort gennemgang af regnskabet v. Bent

 

4.      Indkomne forslag. (se Bilag)

  1. Navneskift af grundejerforeningen Keld Ranzau.

Ved skift fra Grundejerforeningen Mosebølle Strandhuse, til Grundejerforeningen Lestrup strandhuse kommer området til at lyde mere attraktivt. Dette kan være en fordel ved optagelse af lån eller salg. Keld beder om at man vil tænke over det.

Karl Erik Ternevej 6

Finder navnet meget charmerende og ønsker ikke navneskift.

Stig Fjordvej 14

Ser navnet som en blomst,

Peter Knudsen Ternevej 19

Fortæller at det før har heddet Mosebølle strandhuse.

Bendt Tjørnevænget 20

Foreslår at Keld trækker sit forslag tilbage.

Anne Ternevej nr. 15 Ønsker afstemning. Keld

Foreslår at trække sit forslag,

Der stemmes, man ønsker med stort flertal at bevare navnet Mosebølle Strandhuse.

 

 

 

 

2.    V.Keld Rantzau

Det skal være forbudt, for hver ejer af et sommerhus i grundejerforeningen, at holde mere end 2 kæledyr af følgende typer:

2 katte eller 2 hunde eller 1 kat og 1 hund..

 

Peter Knudsen Ternevej 19, mener at problemet nu skulle være løst, efter afhentning af katte, af kattens værn. Han har desuden fået øremærket 3 katte efter samtale med formanden.

Anne Ternevej nr. 15

Så for 2 dage siden 6 katte på vejen, samt 3 katte i sofaen på terrassen.

Lisbeth Sommerlyst vej 12

Ser fortsat et stort problem, med katte og nye killinger.

Digestykket 13

Argumenterer for 3 katte som maximum.

Bent Tjørnevænget 20

Argumenterer ud fra Faxe kommunes regulativ vedr. husdyrhold, samt problemet ved at have dyr hjemme og i sommerhuset. Spørger til, hvilke sanktioner vi har.

Keld Rantzau

Opfordrer folk til at tænke sig godt om, som anstændige mennesker, og holde dyrene inde på egen matrikel.

Svend Vedege Digestykket 3

Fortæller at højbede og drivhuse benyttes som lokum, og at kattene stjæler mad. Vil ikke have andres dyr i sin have.

Anne Ternevej 15

Man kan ikke generalisere hund og kat. Det bør være en selvfølge, at man selv passer sine dyr, og at man tager dem med hjem, når man ikke er i området. 1-2 uger uden ejerens tilstedeværelse er absolut ikke i orden.

Peter Knudsen Ternevej 19

Tager gerne ansvar for egne katte. Fortæller om præventiv virkning, ved at fodre godt.

Bent Skovgård Digestykket nr. 22

Mener at man igen må tilkalde kattens værn, hvis det fortsat er et problem.

Svend Vedege Digestykket nr. 3

Kalder gerne på Peter, næste gang han har besøg af katte.

Mads Fjordvej 3

Man har lov selv at indfange katte, og aflevere dem til politiet. Dette udløser en bøde til katteejeren. Der er indkøbt katte bur, som kan lånes hos Keld Ranzau.

 

 

Michael Sommerlystvej nr. 12

Man har et ansvar som ejer af kæledyr, både i hverdag og weekend.

Bendt Tjørnevænget nr. 20

Er bestyrelsen klar til at lave sanktioner? Bendt foreslår at folk overholder mark loven.

Formand Mads Hye Larsen

Oplyser at Grundejerforeningen ikke kan gøre andet end at tilkalde Kattens Værn, da øvrig håndhævelse ligger ved Politiet.

Der stemmes om Kelds forslag

20 stemmer for max 2 kæledyr

15 stemmer imod.

 

 

3.  Forslag v. Mads Hye Larsen

Foreslaget faldt, da det var betinget af, at Kelds forslag. Formanden havde kun stillet sit forslag, da kun ønskede at foreslaget skulle gælde katte, da det kun var katte der havde været klaget over.

4. Forslag v. Mads Hye larsen Stig Fjordvej 14

Fortæller at protokollen fra 1990 oplyser, at ønsket om to broer blev afvist. I stedet kunne man søge om tilskud.

Nu er der søgt om penge til vestbroen, og forstår ikke, at ønsket om tilskud er blevet tolket som et ønske om vedligeholdelse. Hvorfor er der afstemning?

Formand Mads Hye Larsen

Forklarer hvorfor der nu kræves en sikkerhedsgodkendelse af broen.

Stig Hedager Fjordvej nr. 14

Man kan få tilladelse til vedligehold af eksisterende og IKKE nye elementer.

Svend Vedeke Digestykket nr. 3

Oplæser tekst fra referatet i 1990. Han forklarer sin side af sagen ift. Den tidslinje der er for ansøgningen af tilskud.

 

 

Han har desuden talt med Fritidshusejernes Forsikringsselskab (Alm. Brand Niclas Møller) der har oplyst, at en badebro på privat matrikel ikke kan blive Grundejerforeningens ansvar.

 

 

Bent Berg Digestykket nr. 15

Undrer sig over, at Bestyrelsen har kontaktet producenterne af brobenene for at retfærdiggøre afslaget.

Formand Mads Hye Larsen

Forklarer, at det var efter udmelding fra Svend Vedeke, at sikkerheden var bestyrelsen ansvar, der gjorde at han undersøgte sikkerheden nærmere, også broen.

 

 

Fælles diskussion

Der bliver herefter talt om, hvorvidt yderligere snak om broen skal droppes. Da protokol siger, at der kun skal være en bro. Svend Vedeke udbeder sig det skriftlige svar fra Jumbo Stilladser.

Peter Mortensen Niels Juels Vej nr. 12

Han siger, at han er ansat i en virksomhed, der sørger for badebroer (herunder opsætning, vedligeholdelse osv) for en kommune og han oplyser, at der ER ansvar, også som Grundejerforeningen kan ifalde.

Bent Skovgaard Digestykket nr. 22

Ejer matriklen som badebroen står på og oplyser, som slut på diskussionen, at han kan bede sit forsikringsselskab om at tegne forsikring på broen i hans navn.

Der foretages herefter afstemning om broerne.

22 for og 21 imod, så der kan dermed fortsat ydes tilskud til broen uanset godkendelse.

 

 

Formand Mads Hye Larsen

Er super tilfreds med at grundejerforeningen ikke får noget ansvar i forhold til Vestbadebroen. Formanden forklarede hvorfor han vurderede, at en forsikring ikke ville dække, hvis der skete en skade. Formanden forklarede, at en forsikring sagtens kunne tegnes, men den bare ikke ville dække, hvis man gjorde noget, som man vidste ikke var i orden. Formanden havde efter opfordring fra Svend Vedeke, undersøgt sikkerheden omkring den nye badebro, der var lavet med blandt andet bukkestillads fra Jumbo stilladser. Formanden havde ringet til Jumbo stilladser, og de ville på ingen måde stå indenfor sikkerheden af deres stilladsbukke, hvis de stod ude i vandet.

 

 

Derfor ville formanden ikke tegne en forsikring, da formanden så vurderede, at den alligevel ikke ville dække.

 

 

5. forslag v. Mads Hye Larsen

Vedr.tidligere beslutninger foretaget på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Mads trækker forslaget efter en diskussion om, at det kan være svært at vide, hvad man skal dokumentere OG dokumentere det, hvis man ikke har adgang til Grundejerforeningens dokumenter. GDPR diskuteres også og Bestyrelsen oplyser, at der ER personfølsomme og alm. Følsomme oplysninger i dokumenterne, så de kan ikke udleveres, men når digitaliseringen begynder, vil alle dokumenter blive lagt på hjemmesiden. Dog med sløring på de følsomme og personfølsomme oplysninger.

 

 

Jytte Digestykket nr. 10

Oplyser at referatet fra 2010 mangler.

 

 

Stig Hedager Fjordvej nr. 14

Oplyser, at der står i vedtægterne, at man altid kan få læst op fra protokollen.

 

 

Formand Mads Hye Larsen

Oplyser, at GDPR er en højere lov, og at det dermed er ligegyldigt, hvad andre nationale/lokale love måtte sige. Dog kan og vil bestyrelsen sagtens hjælpe med, at finde noget frem fra protokollerne, hvis man i sin aktindsigt er konkret. På den måde kan bestyrelsen finde de enkelte notater / referater / beslutninger etc. frem og fjerne evt. personfølsomme oplysninger inden de udleveres.

 

 

5.      Fastsættelse af budget og kontingent. (Bestyrelsen foreslår, uændret kontigent) Kurt Rylevej 2

Er overrasket over punktet kontorartikler på 5000 kr. Mener at det er meget stort sat.

 

Bendt Tjørnevænget 20

Spørger til, hvor skur og plæneklipper er posteret, og hvad de koster.

 

Bent kasserer Digestykket

 

 

Redegør for kontorartiklerne, printer patroner, papir ,porto til breve der sendes ud 3 gange årligt, til grundejere uden mail adresse. M.m.

Skur og plæneklipper kommer på 2019 budgettet.

 

Peter Knudsen Ternevej 19

Er plæneklipper og skur forsikret?

 

Mads fjordvej 3

Ja.

 

Bent kasserer Digestykket

Kontigentet uændret.

 

6.       Valg- følgende er på valg.

Formand Mads Hye Larsen, som gerne modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Paulina Petersen, som gerne modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Keld Ranzau ønsker ikke genvalg.

Bestyrelse foreslår Carsten Bøcker, Fjordvej 9, som er villig til at modtage valg for 1 år.

 

Mads Hye Larsen genvalgt for 2 år. Paulina Petersen genvalgt for 2 år. Carsten Bøcker valgt for 1 år.

 

 

7.      Eventuelt

Der bliver spurgt ind til afdød grundejers hæk. Nabo tilbyder at hjælpe med at klippe hæk.

Bestyrelsen vil undersøge, hvem der skal/kan betale for vedligehold af areal, når der ikke er penge i boet.

 

 

Der stilles spørgsmål til erstatningsansvar i forhold til sten ved rabatterne.

Formand Mads Hye Larsen

Det bliver undersøgt nærmere, og der bliver udsendt en vejledning til hvordan man afmærker sine sten, således man ikke handler ansvarspådragende. I øvrigt har bilister en motoransvarsforsikring, som blandt andet vil skulle dække ulykker/skader, forsaget af biler der ikke kan holde sig på vejene.

 

 

Bestyrelsen:

Bestyrelsen beklager at referatet først kommer nu.

 

 

På vegne af hele bestyrelsen

 

 

Mads Hye Larsen Formand

 

 

 

 

 

 

Referatet underskrives af hele bestyrelsen samt dirigenten herunder:

 

 

 

 

Dirigenten Formand Kasserer
Hasse Kallesøe Mads Hye Larsen Bent Johansen

 

 

 

 

 

Sekretær Medlem Medlem
Grethe Larsen Keld Ranzau Paulina Petersen