Referat Juni 2017

Grundejerforeningen Mosebølle Strandhuse

 

Referat fra generalforsamlingen afholdt

 

 

Søndag d. 11. juni 2017 kl. 10.30.

 

Dagsorden ifølge vedtægter.

 

  1. Valg af dirigent. ( bestyrelsen foreslår Svend Wedege som dirigent )

 

  1. Bestyrelsens beretning for året 2016 (udsendt sammen med indkaldelsen).

 

  1. Forelæggelse af revideret regnskab for 2016 til godkendelse

 

 

  1. Indkomne forslag fra medlemmer:

Jens Dahl Glentevej 3, foreslår af afhentning af haveaffald skal spares væk, idet der er adgang 24/7 på genbrugspladsen, Præstøvej i Faxe.

 

Indkomne forslag fra bestyrelsen:

Ingen.

 

 

 

1. Valg af dirigent :  Svend Wedege blev valgt enstemmigt.

 

 

2. Bestyrelsens beretning var udsendt i forbindelse med indkaldelsen. Kurt Bøgeskov Hansen Rylevej 2, kommenterede stigningen af  godtgørelsen af internet/telefon til hele bestyrelsen, samt honorar til suppleanten. Det samme gjorde Peter Knudsen Ternevej 19.

Peter Knudsen omtalte den igangværende sag med Per Kenvig Tjørnevænget 15 og var af den opfattelse at foreningen betalte omkostningerne, det er naturligvis ikke rigtigt, vi afventer sagen bliver afgjort af retten.

Ella Jensen Ternevej 6,fortalte at der var sommerhusområder i Jylland hvor træerne højst måtte være 2 meter i højden. Dette ønskede Ella Jensen også for vores område. Der blev gjort opmærksom på, at hun evt. skriftlig kunne stille det forslag  til næste generalforsamling.

Jan Rytter Fjordvej 4, ønsker oprydning på bådpladserne.

Der var flere som kommenterede, at gravearbejdet efter Fibia ikke  var reetableret godt nok.

Vejskiltet til Ternevej 1-5 skal vaskes  eller skiftes.

Ella Jensen, ville gerne vide hvor tit vores hjertestarter var blevet brugt. Dirigenten Svend Wedege  sagde at den heldigvis ikke var brugt endnu, og forhåbentlig aldrig bliver det.

 

 

3. Regnskabet blev fremlagt af formanden: Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Kurt Bøgeskov Hansen spurgte om det kunne være rigtigt at der blev uddelt vin til de som bytter bolig  i foreningen. Der er ikke tale om  at bytte bolig, men nogle som har købt en bolig mere, formanden meddelte at de også fik vin, da der var sket et juridisk ejerskifte.

 

 

4. Jens Dahl havde stillet forslag om afhentning af haveaffald skulle spares væk. Jens Dahl var ikke til stede og alle i salen var imod forslaget, som dermed blev nedstemt.

 

 

5. Kontingent for 2018, forbliver uændret på kr. 1200,- som bestyrelsen havde foreslået.

 

 

6. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem: Hasse Kallesø og Keld Rantzau blev begge genvalgt:

 

 

7. Udgår i år.

 

 

8. Eventuelt: Kurt Bøgeskov Hansen spørger om formanden er begyndt at skrive til folks arbejdspladser. Kurt Bøgeskov Hansen fortalte at Frank Rasmussen Præstøvej ( er ikke medlem af grundejerforeningen )havde fået tilsendt en mail fra formanden til hans arbejdsplads. Formanden fortalte at Frank Rasmussen havde givet ham sit visitkort  med sine kontaktoplysninger i februar 2016.

Mads (Sekretær) oplyste, at vi i bestyrelsen bruger de kontaktoplysninger som vi modtager.

Jan Rytter spørger om der nogen der vil lave til Sankt Hans  aften for ” en symbolsk beløb ”. Der var ingen som havde lyst til at stå for madlavning og indsamling m.m. i forbindelse  med Sankt Hans aften.

Formanden takkede for god ro og orden.

 

 

 

Dirigent Svend Wedege                Formand Hasse Kallesø          Kasserer Bent Johansen

 

 

 

 

Sekretær Mads Erik Larsen              Bestyrelsesmedlem Keld Rantzau