Links

Genveje

På denne sider er der samlet en lang række genveje (links) til vandværk, myndigheder, love, regler, planer, og forskellige ressourcer, der måtte have interesse for medlemmerne. Finder du et område der kunne være til glæde for medlemmerne, så send en mail til bestyrelsen eller kontakt  webredaktøren. Du finder adresserne nederst på denne side.
Mosebølle Vandværk

Faxe Kommune

Faxe Kommune
BBR (Bygnings- og boligregisteret)
Ejendomsskat og forbrugsafgifter

lleskommunalt affaldsselskab for Syd- og Vestsjælland

(HUSK Du skal aflevere dit affald i klare plastposer. Brug aldrig sorte sække)

Fælleskommunalt affaldsselskab for Syd- og Vestsjælland

(HUSK Du skal aflevere dit affald i klare plastposer. Brug aldrig sorte sække)

Genbrugsstationen i Rønnede
Industrivej 22A
4683 Rønnede
Telefon: 56 71 16 72

Genbrugsstationen i Faxe
Præstøvej 105, Tystrup, 4640 Faxe
Telefon: 56 72 12 92

Genbrugsstationen i Præstø
Værkstedsvej 4, 4640 Faxe
Telefon: 55 99 27 01

Korrekt fyring med fast brændsel
Lokalplaner for Faxes landområder
Renovation i distrikt Faxe
Rottebekæmpelse og skadedyr
Skorstensfejning
Sommerhuse og fritidshuse
Spildevandsplan for tidligere Fakse Kommune
Tømning af bundfældningstanke

Region Sjælland

Region Sjælland, Natur og Miljø
Lægevagten for Region Sjælland – Tlf.: 7015 0700
Skadeklinik Faxe Sygehus
Skadestuer og skadeklinikker – oversigt
Tandpinevagten i Region Sjælland

Forskelligt.

FL (Fritidshusenes landsforening)
Turistbureauer nær Fakse

Sommerhusloven
Boligejernes Videncenter
Helårsbeboelse i sommerhuse
Udlejning af sommerhus
Fiskeridirektoratet
Se bl.a. under lyst- og fritidsfiskeri samt genopretningsplan for ål.
Mosebølle på Wikipedia
Mose-Bølle (Vaccinium uliginosum) busken
Kendetegn: Almindelig mosebølle er en løvfældende dværgbusk på 10 til 70 cm i højden.

Bestyrelsenmail@moseboelle.dk

Webredaktør:  Mads Hye Larsen