Formål

Grundejerforeningens formål.

At varetage medlemmernes interesse i alle fælles anliggender, herunder bl.a. at tage skøde på et eller flere fællesarealer, samt
At forestå foreningens vedligeholdelse af fælles anlæg.
Grundejerforeningen kan i øvrigt påtage sig andre fællesanliggender, der har til formål at forbedre eller sikre forholdene i området.

Kontakt bestyrelsen.

Send en mail til mail@moseboelle.dk eller
find adresser og telefonnumre under fanen “Bestyrelsen”