Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer (formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer).
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det påkrævet, eller når to bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom.
(Ref.: Foreningens vedtægter § 8)

Bestyrelsen 2019 – 2020

Formand: Mads Hye Larsen, Fjordvej 3. Tlf.: 26 34 56 32
Hjemmeside redaktør

Næstformand / Kasserer: Bent Johansen, Digestykket 4. Tlf.: 21 46 91 77
Kontaktperson ang. privatadresse- og/eller ejerskifte ændringer

Sekretær: Grethe Larsen, Ternevej 7. Tlf.: 61 77 69 71

Bestyrelsesmedlem: Carsten Bøcker, Fjordvej 9.: Tlf.: 60 72 18 48