Aktiviteter

Dato:                      Aktivitetskalender for 2020

Onsdag 1. april                    Sidste dato for forslag til generalforsamlingen ifølge vedtægter

Lørdag  9. maj                    AFLYSNING grundet Corona – Opsætning af badebro udskydes foreløbigt til 6. juni 2020

Søndag 10. maj                   Båd og trailer ejere som har dem på fællesarealet, slår selv græsset

Lørdag 16. maj                    Sidste frist for slåning af græs 1. gang

Søndag 17. maj                    Græsslåning af fællesarealet

Lørdag  6. juni                     AFLYSNING grundet Corona – Opsætning af badebro udskydes foreløbigt

Søndag 7. juni                     AFLYSNING af generalforsamling grundet Corona – Generalforsamlingen udskydes indtil det bliver muligt, at afholde på forsvarlig vis.   

Lørdag  13. juni                  Opsætning af badebro kl. 9.30

Søndag 21. juni                   Båd og trailer ejere som har dem på fællesarealet, slår selv græsset

Tirsdag 23. juni                   Sct. Hans bål kl. 21.30  Grene til bålet, tidligst 14 dage før. Man skal kun lægge grene bålet, hvis man selv kan være der til skt. hans og sikre at det bliver brændt af. Bestyrelsen kan ikke deltage i år desværre, da det ligger på en tirsdag.

Søndag 9. august                 Båd og trailer ejere som har dem på fællesarealet, slår selv græsset

Lørdag 15. august              Sidste frist for slåning af græs 2. gang

Søndag 16. august              Græsslåning af fællesarealet

Lørdag 17. oktober            Badebroen nedtages kl. 9.30. Der er allerede et lille hold på 7-10 personer, som vil fylde traileren med knust asfalt og reparere vejene imens broen nedtages. Alle er bagefter velkomne til varme frikadeller og flødekartofler m.m.

Mandag 19. oktober          Afhentning af haveaffald

Søndag 1. november          Drænrør spules og efterses