Aktiviteter

Dato:                      Aktivitetskalender for 2020

Onsdag 1. april                    Sidste dato for forslag til generalforsamlingen ifølge vedtægter

Lørdag  4. april                   AFLYSNING grundet Corona – Opsætning af badebro udskydes foreløbigt til 9. maj 2020

Uge 19                                   Båd og trailer ejere som har dem på fællesarealet, slår selv græsset

Lørdag  9. maj                     Badebroen opsættes kl. 09.30

Lørdag 16. maj                    Sidste frist for slåning af græs 1. gang

Uge 20                                   Græsslåning af fællesarealet

Søndag 7. juni                     Generalforsamling kl. 10.30, Roholte forsamlingshus

Uge 25                                   Båd og trailer ejere som har dem på fællesarealet, slår selv græsset

Tirsdag 23. juni                   Sct. Hans bål kl. 21.30  Grene til bålet, tidligst 14 dage før

Uge 32                                   Båd og trailer ejere som har dem på fællesarealet, slår selv græsset

Lørdag 15. august              Sidste frist for slåning af græs 2. gang

Uge 33                                   Græsslåning af fællesarealet

Lørdag 17. oktober            Badebroen nedtages kl. 9.30. Der er allerede et lille hold på 4-5 personer, som vil fylde traileren med knust adfalt og reparere vejene imens broen nedtages. Alle er bagefter velkomne til varme frikadeller og flødekartofler m.m.

Mandag 19. oktober          Afhentning af haveaffald

Uge 44                                Drænrør spules og efterses